Dziś jest r. Imieniny obchodzą

Gostyń. Uczymy się przez całe życie

GOSTYŃ / 20.11.2016

A-Logo

Stowarzyszenie „DZIECKO” pozyskało środki finansowe na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego i realizuje wraz z partnerem: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu projekt „Uczymy się przez całe życie, aby żyło nam się lepiej”.
Z rozeznania i analizy potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim wynika bowiem, że rodziny dotknięte niepełnosprawnością nie mają na co dzień możliwości korzystania z szerokiej oferty zajęć, szkoleń, warsztatów. Składają się na to różne przyczyny: problemy finansowe, ograniczona samodzielność członków rodzin, niewiedza o możliwościach czy niska motywacja i brak aktywności osób z niepełnoprawnością, a także ich środowiska rodzinnego. Nierzadko jedyną możliwością skorzystania z innych form szkoleń, warsztatów, czy kursów jest uczestnictwo w zorganizowanych projektach, oferowanych przez instytucje lub stowarzyszenia.

Gostyń. Zrób paczkę! Zostań Mikołajem!

GOSTYŃ / 19.11.2016

A-mikołaj

 

Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7 do 8 grudnia. Zostanie ona przekazana dyskretnie rodzicom dziecka, którzy wręczą ją dziecku w czasie wigilii. Można też zebrać środki i przekazać je na np. leczenie stomatologiczne, rehabilitacyjne lub okulistyczne dziecka, tak jak zdarzało się w latach ubiegłych.
Już dziewiąty rok z rzędu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” prowadzą akcję przygotowywania paczek z prezentami świątecznymi dla dzieci z najuboższych rodzin powiatu gostyńskiego. Akcja nosi nazwę „MIKOŁAJE 2016”. Włączają się w nią ośrodki pomocy społecznej, które wraz z PCPR i Stowarzyszeniem „DZIECKO” przygotowują listy dzieci wymagających wsparcia, oraz darczyńcy: szkoły, organizacje pozarządowe, pracownicy firm sektora gospodarczego i mieszkańcy powiatu. Dzięki temu zostanie przygotowanych kilkaset dużych paczek dla dzieciaków, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Poszczególni uczestnicy akcji obejmują swoim patronatem konkretne dzieci i przygotowują dla nich paczki.

Gostyń. Zastępcza Babcia i Wnuczka

GOSTYŃ / 9.11.2016

A- pokoleniaKoło Gospodyń Wiejskich w Chwałkowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „BAZA” realizuje projekt „Zastępcza Babcia – Zastępcza Wnuczka”. Projekt przede wszystkim integruje międzypokoleniowo mieszkańców wsi Chwałkowo oraz ma na celu aktywizowanie osób starszych do działalności na rzecz swojego środowiska. Realizatorzy projektu, stwarzając młodym możliwość poświęcenia seniorom części swojego czasu, dają szansę seniorom na włączenie się w życie społeczne i motywują ich do działań.

Gostyń. Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi- konferencja

GOSTYŃ / 10.11.2016

A- konferen- psychW Gostyniu odbyła się konferencja szkoleniowa „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi”. Wzięli w niej udział rodzice, opiekunowie, wychowawcy, terapeuci, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pedagodzy i psychologowie z powiatów: rawickiego, pleszewskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i gostyńskiego. Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, przedstawili w formie przystępnej i w sposób odnoszący się do codziennego życia informacje o tym, na co należy zwracać uwagę w codziennym byciu i wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi. W konferencji wzięło udział 75 uczestników.

Gostyń. Konferencja "Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi"

GOSTYŃ / 9.11.2016

A- konferen- psychW Gostyniu odbyła się konferencja szkoleniowa „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi”. Wzięli w niej udział rodzice, opiekunowie, wychowawcy, terapeuci, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pedagodzy i psychologowie z powiatów: rawickiego, pleszewskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i gostyńskiego. Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, przedstawili w formie przystępnej i w sposób odnoszący się do codziennego życia informacje o tym, na co należy zwracać uwagę w codziennym byciu i wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi. W konferencji wzięło udział 75 uczestników.

Pępowo. Przeciw przemocy wobec dzieci

PĘPOWO / 5.11.2016

IMG 6847Prawie 80 % dzieci jest bite. Najczęściej są to sporadyczne klapsy, ale też są „solidne lania” i kopanie. Ponad 30 % dzieci do 15 roku życia doznaje przemocy seksualnej (najczęściej przez dotykanie narządów płciowych, ale też występuje zmuszanie do pełnego współżycia – dane za „Niebieska Linia”). By przeciwdziałać krzywdzeniu dzieci i udzielać im pomocy oraz wsparcia kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Pępowie uczestniczyła w szkoleniu „Diagnozowanie zagrożeń w środowisku rodzinnym - rozpoznawanie sygnałów i objawów przemocy domowej wobec dzieci”.

Gostyń. Dzień Seniora

GOSTYŃ / 5.11.2016

IMG 6961Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie - zorganizował  obchody Dnia Seniora. Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji w sali GOK „Hutnik” przybyło blisko 300 osób. A samo stowarzyszenie liczy obecnie w całym powiecie gostyńskim 1467 członków.
Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI Andrzej Starosta powitał seniorów i przybyłych gości na czele z Starostą Gostyńskim Robertem Marcinkowskim. Następnie przypomniał działania PZERiI w ostatnim roku.

Gostyń. Niepart zwycięzcą turnieju kręglarskiego

GOSTYŃ / 3.11.2016 

P1100109

Sześć drużyn osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gostyńskiego wzięło udział 

w turnieju kręglarskim, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach projektu „Kula Hula”. Cały turniej przebiegał w miłej i bardzo przyjacielskiej atmosferze, której towarzyszył duch zdrowej rywalizacji. Dzięki grze zespołowej i wzajemnemu wsparciu zwyciężyła drużyna z Niepartu.
Celem tej imprezy była integracja osób niepełnosprawnych, popularyzacja kręgli jako dyscypliny sportowej i alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Poza aktywnością ruchową, gra dostarczyła uczestnikom wiele przeżyć i wzbogaciła w nowe doświadczenia. – To interesująco i aktywnie spędzony czas. A i wyniki w kulaniu miałam coraz lepsze – wspomina jedna z uczestniczek turnieju.

Gostyń. Kolejne dzieci trafiły już do nowych rodzin zastępczych.

GOSTYŃ / 2.11.2016

RZ

Ale potrzebni są już kolejne rodziny. I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym dla dzieci, które czekają na prawdziwy dom!

Zakończyło się kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Uczestniczący w nim kandydaci na rodziców przez kilka miesięcy pilnie uczęszczali na zajęcia, podnoszą swoje kompetencje rodzicielskie i poszerzają wiedzę o wychowywaniu dzieci dramatycznie doświadczonych przez życie. Szkolenie zorganizowało i przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Specjaliści PCPR szkolili kandydatów na rodziców zastępczych w oparciu o autorski program Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu: „Rodzina zastępcza”, zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Te rodziny już uzyskały też akceptację Sądu Rodzinnego w Gostyniu i przyjęły pod swój dach dzieci pozbawione swoich domów.
Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować sercem i ciepłem rodzinnym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ogłasza kolejny nabór na szkolenie na kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – luty - marzec 2017 r.
Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi.

Gostyń. Ponad pół tysiąca listów w trzy dni!

GOSTYŃ / 4.11.2016

A- Julka

Gostyniacy przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji pisania listów do Pani Premier RP z prośbą o dopuszczenie do stosowania w Polsce leku Nusirensen. W ciągu trzech dni napisali ponad pół tysiąca listów.
Odpowiadając na prośbę Rodziców Julki Mikołajczak z Gostynia Stowarzyszenie „DZIECKO”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu zorganizowały w dniach 25 – 27 października akcję wspólnego pisania listów z apelem o wsparcie Julki i innych chorych na SMA. Wsparcia udzieliły lokalne media oraz Telewizja Polska TVP 3 Poznań i Radio Merkury.
Rozpoczęto od wspólnego pisania listów w świetlicy ZSZ w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 1 b. Później, dzięki aktywności wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO”, przyłączały się inne grupy ze szkół i zakładów pracy, np. z FILTRON MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o i przynosiły napisane listy do PCPR w Gostyniu.

Gostyń. Członkowie Koła Niewidomych w teatrze muzycznym

GOSTYŃ / 31.10.2016

A- niewidWspólne działania osób niewidomych i niedowidzących oraz ich opiekunów to ważny element rehabilitacji społecznej dla osób z dysfunkcjami. Dlatego Polski Związek Niewidomych Koło w Gostyniu zorganizował wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu dla swoich członków i ich opiekunów na musical ,,Zakonnica w przebraniu”. Musical ten powstał w oparciu o film z 1992 r. z Whoopi Goldberg w roli głównej.

Wyjazd relacjonuje Janina Karpińska – prezes Koła PZN w Gostyniu: - „Zebraliśmy się przed południem w gostyńskich plantach i ruszyliśmy do Poznania. Po dotarciu na miejsce czekał na nas obiad w „Zaścianku”. Następnie odbyliśmy spacer po deptaku poznańskim, po czym udaliśmy się wspólnie do kawiarenki na kawkę i ciastko. - Organizatorzy zaplanowali po tym wspólnych aktywnościach czas wolny dla uczestników wycieczki.

Gostyń. Pomóżmy Julce

GOSTYŃ / 30.10.2016

a-julkaOdpowiadamy na prośbę Rodziców Julki Mikołajczak z Gostynia i już w najbliższy wtorek 25 października piszemy wspólnie listy do Pani Premier RP z prośbą o dopuszczenie do stosowania w Polsce leku Nusirensen. W Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 1 b (sala na parterze) od godz. 15.30 do 17.30 piszemy listy z apelem o wsparcie Julki i innych chorych na SMA.Jeśli nie możesz do nas dotrzeć, napisz list wg wzoru zamieszczonego poniżej i wyślij sam.

Mama Julki P. Wiktoria apeluje: - Po raz kolejny w Polsce brakuje leku, dzięki któremu można by uratować zdrowie i życie wielu osób. Trwa akcja: TAK dla Nusinersenu, dotycząca jego dopuszczenia. Choroba, o którą tym razem chodzi to SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. To rzadka choroba rdzeniowo-mięśniowa. Powoduje postępujący zanik mięśni, w tym tych odpowiedzialnych za oddychanie i przełykanie. Prowadzi do niewydolności oddechowej. Jest również największym genetycznym mordercą dzieci, ponieważ kiedy pojawi się u niemowlaka może on umrzeć z powodu niewydolności oddechowej w bardzo szybkim tempie do drugiego roku życia.

Gostyń. Szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych

GOSTYŃ / 11.10.2016

A-logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Radą Sołecką w Chwałkowie serdecznie zachęca Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych dla rodzin osób niepełnosprawnych. Można skorzystać ze wszystkich szkoleń lub wybrać te, których terminy pozwalają na uczestnictwo...

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:

  • 13 października 2016 r. Bibliotece Publicznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 257 „Motywowanie rodziny do aktywnych działań w zakresie budowania jakości życia osób niepełnosprawnych – trening umiejętności osobistych w zakresie komunikacji interpersonalnej” - prowadząca Elżbieta Gadomska

  • 18 i 24 października 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie, „Kurs samoobrony” - prowadzący Mirosław Sobkowiak

  • 4 listopada 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 257, Wszyscy chcą kochać. Rozwój seksualny osób niepełnosprawnych” – prowadząca Iga Migdalska - Roszak

Gostyń. KASIA dba o podopiecznych

GOSTYŃ / 10.10.2016

A-wodaOsiemnastu podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” w Gostyniu uczestniczyło w trzymiesięcznych (od lipca do września) zajęciach terapeutycznych na pływalni „Na fali”. Metodą Halliwick uczono niezależnego (od opiekuna) poruszania się w wodzie i pływania. W terapii tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia uczestnikom terapii opanowanie prawidłowych wzorców ruchu, niemożliwych do wykonania na lądzie. Ale efekty tej terapii okazują się bardzo przydatne w późniejszym samodzielnym funkcjonowaniu.

Kontakt

Jeśli chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, napisz.

Polubili nas

Polecamy

Saturday the 23rd. . Hostgator coupon - All rights reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej....

Akceptuj pliki Cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information