Dziś jest r. Imieniny obchodzą

Góra. Dotacja na usuwanie azbestu

GÓRA / 7.05.2015

azbest

Urząd Miasta i Gminy w Górze informuje, że do dnia 31 maja 2015 r. istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

Dotację na zadanie z zakresu ochrony środowiska – przedsięwzięcie związane z ochroną przed odpadami niebezpiecznymi, mogą uzyskać osoby fizyczne, osoby prawne lub przedsiębiorcy będący właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Góra, które zostały wpisane w dokument pt. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Góra na lata 2013-2032”.

Dotacja będzie udzielana na sfinansowanie kosztów inwestycji związanej z gospodarką odpadami niebezpiecznymi, polegającej na usuwaniu azbestu, obejmującej demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych) odpadów zawierających azbest. Dotacja na usuwanie materiałów zawierających azbest dotyczy wyłącznie kosztów związanychz ich usunięciem z obiektu budowlanego oraz kosztów ich transportu do miejsca unieszkodliwienia i kosztu ich unieszkodliwienia.

Koszty zakupu nowych materiałów budowlanych oraz koszty robocizny związane z odbudową obiektu pokrywa Wnioskodawca.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

    - dokument wskazujący na prawo władania nieruchomością; jeżeli wnioskodawca posiada do nieruchomości inny tytuł niż własność, należy do wniosku dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli;
    - pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę w przypadkach przewidzianych prawem;
    - informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

W sytuacji gdy dotacja stanowić będzie pomoc de minimis, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o dofinansowanie zaświadczeń lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59 poz. 404z późn. zm.) oraz formularza informacji zawartego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Dotacji udziela się w wysokości:

    1,00 zł brutto za każdy usunięty 0,001 Mg wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości, w przypadku wykonania łącznie czynności demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;
    0,75 zł brutto za każdy usunięty 0,001 Mg wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości, w przypadku wykonania łącznie czynności zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;

Z wnioskiem o dotację podmiot ubiegający się o jej otrzymanie zobowiązany jest wystąpić przed realizacją zadania. Wniosek oraz Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na usuwanie azbestu można pobrać poniżej, w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Ochrony Środowiska (pok. nr 203) oraz ze strony internetowej www.gora.com.pl w zakładce ochrona środowiska.

gora.com

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kontakt

Jeśli chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, napisz.

Polubili nas

Polecamy

xvy
Osieczn24
Tuesday the 17th. . Hostgator coupon - All rights reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej....

Akceptuj pliki Cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information