Dziś jest r. Imieniny obchodzą

Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Góra. Absolutoryjna sesja za nami

GÓRA / 29.04.2014

A gora sesja

W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna XLVIII sesja Rady Miejskiej Góry. Rada obradowała w obecności 20 radnych. Na początku obrad radni przyjęli protokół z XLVII sesji oraz wysłuchali sprawozdania Burmistrza Góry z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głównym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Góra za 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Góry. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska Góry w głosowaniu 14 głosami za przy 4 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących udzieliła absolutorium Burmistrzowi Góry z tytułu wykonania budżetu w roku 2013.

Podkreślenia wymaga fakt, że rada gminy głosując za udzieleniem absolutorium winna brać pod uwagę jakość wykonania budżetu oraz jego zgodność z wcześniej podjętą uchwałą budżetową. 4 Radnych Rady Miejskiej głosowało przeciw absolutorium oraz 2 wstrzymało się od głosu mimo pozytywnej (bez usterek) opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Góra za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium, jednocześnie nie wnosząc żadnych uwag do sprawozdania.

W kolejnych punktach sesji radni zapoznali się z następującymi sprawozdaniami oraz informacjami: z realizacji uchwał Rady Miejskiej Góry podjętych w 2013 r., z realizacji Programu współpracy Gminy Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013, z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w 2013 r..

Radni zapoznali się również z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Góra oraz raportem z realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Gminy Góra na lata 2013 – 2015 za rok 2013. W dalszej części obrad podjęto następujące uchwały: zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2014, zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy Góra, zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Górowskiego, w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Góra na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021, w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Góra na lata 2013 – 2032, w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Góra za środków budżetu Gminy Góra.

Rada Miejska podjęła także obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra, sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kontakt

Jeśli chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, napisz.

Polubili nas

Polecamy

xvy
Osieczn24
Tuesday the 17th. . Hostgator coupon - All rights reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej....

Akceptuj pliki Cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information