Dziś jest r. Imieniny obchodzą

Kolejny projekt edukacyjny we Wschowie

WSCHOWA / 19.09.2013 / wschowa.pl

W ostatnim czasie Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Krzysztof Grabka wraz ze Skarbnikiem Anną Benit podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2013/2014. Całkowita wartość projektu wynosi 344 266,60 zł i w 100% pokryta będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedszkole za zlotówkę

EDUKACJA / 19.09.2013 / wsieci.pl

przedszkoleW najnowszym numerze tygodnika „wSieci” Dorota Łosiewicz porusza gorący temat kontrowersyjnej ustawy przedszkolnej w ramach akcji „Przedszkole za złotówkę”. Z początkiem września rodzice przedszkolaków dowiedzieli się, że ich dzieci nie mają możliwości uczęszczania w placówkach publicznych na zajęcia dodatkowe.

Jak przekonać dzieci do jedzenia warzyw?

TAKIE JEST ŻYCIE / 19.09.2013 / wsumie.pl

Warzywa dzieciJak przekonać dziecko do jedzenia warzyw? Jak trudne jest to zadanie wiedzą wszyscy rodzice. Zamiast mówić dzieciom, aby jadły więcej warzyw i owoców, należy im je pokazywać. Ten prosty zabieg przynosi nieoczekiwane efekty - przekonują naukowcy z Iowa State University w Stanach Zjednoczonych.

Jak się uczyć efektywnie?

MŁODZI / 18.09.2013 / Bartek Popiel

Często dostaję zapytania o to, jak zacząć uczyć się efektywnie. To co jest poruszone w tym poście to zupełne podstawy szybkiej nauki zatem wracaj do tego wpisu tak często jak uznasz to za konieczne. Z tego miejsca dziękuję mojej dziewczynie za pomoc w zebraniu i opracowaniu poniższych wskazówek :)

Klub Zdolnego Gimnazjalisty

MŁODZI / EDUKACJA / 14.09.2013

naukowiecLeszczyńskie II Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło nabór do Klubu Zdolnego Gimnazjalisty. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 16 września o godz. 16 w auli II LO.

Ile kosztuje bezpłatna szkoła?

EDUKACJA / 13.09.2013 / wpolityce.pl

3256 czy-wszystkie-6-latki-powinny-pojsc-do-i-k 1Wrzesień to najgorszy miesiąc dla wielu rodziców. Nie dość, że muszą zapłacić krocie za podręczniki i przybory szkolne, to jeszcze czekają ich dodatkowe, „dobrowolne” wpłaty na rzecz szkoły, alarmuje “Dziennik Polski”.– W gimnazjum mojego syna zapłaciłam 20 zł na dofinansowanie pracowni komputerowej, 20 zł na remont szkoły, a także 80 zł na radę rodziców  -  opowiada jedna z matek.

Rodzice wzywają Szumilas do zmiany bzdurnego prawa

EDUKACJA / 11.09.2013 / wpolityce.pl

hall Szumilas„Psujo! Napraw dzieciom przedszkola!” Rodzice wzywają Szumilas do zmiany bzdurnego prawa. Będzie skarga do Trybunału Konstytucyjnego. Rodzice przedszkolaków zapowiadają akcję przeciwko absurdalnej reformie, zafundowanej przedszkolom przez MEN, która pozbawiła maluchy kształcących zajęć dodatkowych.

(na zdjęciu od lewej K. Szumilas i Katarzyna Hall - pomysłodawczynie wysłania 6-latków do szkół)

Żyjmy zdrowo, żyjmy długo!

KĄKOLEWO / 11.09.2013 / leszno24.pl

Rada Rodziców i dyrekcja Zespołu Szkół w Kąkolewie zaprosiły wszystkich mieszkańców Kąkolewa i okolicznych miejscowości, przede wszystkim uczniów, ich rodziców i rodzeństwo, na festyn pod hasłem „Żyjmy zdrowo! Żyjmy długo!”. Zabawa - jak to w Kąkolewie - była przednia.Spot baner

Nielegalne nadgodziny dyrektorów

EDUKACJA / 10.09.2013 / Gazeta ABC

ABC 1strKuratorium Oświaty uznało, że dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół w Lesznie niezgodnie z prawem pracują w zbyt wielu godzinach ponadwymiarowych. Najpewniej jeszcze w tym tygodniu zawiadomiony o tym zostanie wojewoda wielkopolski.
- Stwierdziliśmy łamanie prawa - poinformował nas Leszek Szczepaniak, szef leszczyńskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W wakacje telefon zaufania dla dzieci dzwonił ponad 16 tysięcy razy

MŁODZI / 9.09.2013 / onet.pl

telefon zaufania

Ła­twiej­szy do­stęp do uży­wek, więk­sza pre­sja grupy, nie­chcia­ne kon­tak­ty sek­su­al­ne, uciecz­ki z domu - to naj­częst­sze spra­wy, z któ­ry­mi w cza­sie wa­ka­cji dzwo­nią dzie­ci na numer te­le­fo­nu za­ufa­nia 116 111; w tym roku kon­sul­tan­ci ode­bra­li ponad 16 tys. po­łą­czeń.

Powrót do Cycerona

EDUKACJA / 03.09.2013 / niezalezna.pl

Zemsta-LekturaPrzebrzmiała już debata nad kanonem lektur szkolnych ujawniła cały kryzys polskiej edukacji. Dyskusja o tym, co powinno znaleźć się w kanonie pokazała, że polskiej szkole nie przyświeca żaden ideał człowieka wykształconego.

PORADNIK: Powrót do szkoły po wakacjach

EDUKACJA / 1.09.2013 / www.rodzinny-krakow.pl

powrot do szkolyKoniec wakacji i powrót do szkoły dostarczają wielu emocji uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Chciałoby się, aby były to przeżycia przede wszystkim pozytywne i nastrajające optymistycznie na nowy rok wytężonej pracy. Dla wielu uczniów realizowanie obowiązku szkolnego stanowi jednak dość duże obciążenie i często bywa też czynnikiem stresogennym.
Powrót do szkołyOstatnie dni sierpnia warto wykorzystać na przygotowanie naszego ucznia do szkoły i stopniowe wdrażanie go w jej życie od początku września.

List Episkopatu na III Tydzień Wychowania

WIARA / 1.09.2013 / Radio Maryja

religia-katecheza-szkola-lekcja foto KAIBrak wychowania do podstawowych wartości często prowadzi do utraty sensu i celu życia, do wygodnictwa życiowego, a nawet relatywizmu moralnego – podkreślają biskupi w liście opublikowanym z okazji III Tygodnia Wychowania. Księża biskupi podkreślają, że nie chodzi o jakiekolwiek wartości, ale o te, które są istotne dla rozwoju człowieka, dla jego życia w duchu chrześcijańskim i życia zgodnego z wiarą.

foto: KAI

Wolne podręczniki

EDUKACJA / 31.08.2013 / niezalezna.pl

podreczniki1Konstytucja zapewnia rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnym sumieniem. Zapewnia też bezpłatną edukację. Tymczasem co roku rodzice muszą wydawać kilkaset złotych na podręczniki, których nie wybrali. Polski rynek podręczników psuje się z roku na rok. Ich ceny wcale nie spadają, a wydawcy wykorzystują swoją przewagę, by obudowywać je kolejnymi gadżetami, podnosić ceny i by nie nadawały się one do powtórnego użytku.

Do 4 września wnioski o dofinansowanie wyprawek szkolnych

EDUKACJA / 31.08.2013 / interia.pl
podreczniki1Do 4 września dyrektorzy szkół przyjmować będą wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i przyborów szkolnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna". Kto może otrzymać pomoc na ich zakup? Czytaj dalej.

"Rzeczpospolita": uczelnie na minusie

EDUKACJA / 30.08.2013 / rp.pl / onet.pl
indeksWśród szkół wyż­szych z de­fi­cy­tem są re­no­mo­wa­ne uni­wer­sy­te­ty, m.​in. War­szaw­ski i Gdań­ski. Fa­tal­na sy­tu­acja w fi­nan­sach uczel­ni pu­blicz­nych. Już bli­sko po­ło­wa z 95 pu­blicz­nych szkół wyż­szych nad­zo­ro­wa­nych przez re­sort nauki za­koń­czy­ła ubie­gły rok ze stra­tą. To trzy razy wię­cej niż jesz­cze w 2010 r. – wy­ni­ka z da­nych, jakie "Rzecz­po­spo­li­ta" otrzy­ma­ła z re­sor­tu nauki.

Naprawę edukacji zacznijmy od powrotu 4-letniego liceum

Wprowadźmy także mocną matematykę i informatykę dla wszystkich

EDUKACJA - 30.08.2013 - wSieci.pl

wsieci logoPolska spada w globalnej konkurencji edukacyjnej. Matematyka rządzi światem, ale jest słabym punktem Polaków. Plan naprawy zacznijmy od powrotu 4-letniego liceum i 5-letniego technikum oraz wprowadzenia mocnej matematyki i informatyki dla wszystkich" - pisze na łamach tygodnika "wSieci" dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas.

 

 

SP7 ma pierwsze boisko

LESZNO / 30.08.2013

49265-5769bfc8-6221-8d54Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych nr 6 i 7 w Lesznie będą cieszyć się nowym boiskiem i szatnią.
Przypomnijmy, że o polepszenie warunków nauki, w tym szczególnie, odbywania zajęć WF-u walczyli rodzice pod przewodnictwem Rady Rodziców przy SP7. Zebrano kilkaset podpisów pod petycją. Udało się.

Kampanie nie przyniosły rezultatu ...

..... , tylko 15 proc. 6-latków pójdzie do szkoły

EDUKACJA / 29.08.2013 / za onet.pl

3256 czy-wszystkie-6-latki-powinny-pojsc-do-i-k 1W szkol­nych ła­wach za­sią­dzie mniej sze­ścio­lat­ków niż w 2012 r. Za rok i za dwa lata czeka nas więc wiel­ka ku­mu­la­cja - stwier­dza "Rzecz­po­spo­li­ta". Jak do­wie­dzia­ła się ga­ze­ta w ku­ra­to­riach oświa­ty, ok. 15 proc. 6-lat­ków wy­bie­ra się do szko­ły; rok temu było to ok. 18 proc., a 2 lata wstecz – bli­sko 20 proc.

Eksperymentalna szkoła demokratyczna: bez ocen, lekcji i klasówek


EDUKACJA / 27.08.2013 / wp.pl

pensumUczniowie zadecydują o wszystkim, także o tym czego chcą się uczyć - na takiej zasadzie opierają się dwie nowe szkoły, które rozpoczną działalność we wrześniu. Funkcjonować będą według reguł zbiorowego nauczania domowego, dlatego znajdą się poza kontrolą kuratorium. Czy nauka bez ocen, sprawdzianów i programu okaże się skokiem w dobrym kierunku?

Rybiński: Kształćmy przedsiębiorców, a nie korposzczury

EDUKACJA / 27.08.2013 / rybinski.eu

biznes1Powoli kończą się wakacje i niedługo miliony dzieci rozpoczną naukę, a chwilę potem półtora miliona studentów powróci na uczelnie. Powszechnie sądzimy, że wykształcenie jest kluczem do sukcesu, że lepiej wykształcone społeczeństwa radzą sobie lepiej niż te gorzej wykształcone, podobnie jest w przypadku rodzin. Stąd wynika powszechny pęd do wiedzy i do studiowania. Warto zweryfikować te poglądy.

Kontakt

Jeśli chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, napisz.

Polubili nas

Polecamy

Wednesday the 20th. . Hostgator coupon - All rights reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej....

Akceptuj pliki Cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information