Dziś jest r. Imieniny obchodzą

Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Aktualności

Leszno miastem balonów

LESZNO / 7-09-2018

Święciechowa. Taka elektrownia to wiele korzyści dla regionu

ŚWIĘCIECHOWA

 

Wywiad z Panem Marcinem Śmiechem – dyrektorem krajowym TergoPower w Polsce

 

Planujecie Państwo wybudowanie w Święciechowej elektrowni opalanej biomasą. Proszę powiedzieć coś więcej o TergoPower.

Doprecyzujmy: mówimy o projektowanej elektrowni opalanej słomą. To bardzo ważne rozróżnienie. Paliwo, jakie może spalać nasza elektrownia to słoma, ewentualnie zrębki drewna, o określonych parametrach wysuszenia. Nie będziemy używać mokrej biomasy ani jakichkolwiek odpadów. Słyszałem, że są takie obawy wśród mieszkańców, ale jest to wykluczone, również ze względów technologicznych.

Jesteśmy firmą, która inwestuje w produkcję zielonej energii. Nasze motto brzmi „Czystą przyszłość budujemy już dziś”. Założyciele TergoPower oraz inwestorzy, którzy finansują nasze inwestycje przykładają ogromną wagę do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Co to dokładnie oznacza? Otóż planując budowę elektrowni bierzemy pod uwagę korzyści wszystkich grup z naszego otoczenia, na których ta inwestycja będzie miała wpływ:

  • mieszkańców, dla których tworzymy nowe miejsca pracy i pośrednio płacimy podatki, które można wykorzystać na rozwój gminy,

  • rolników, dla których tworzymy rynek zbytu i dajemy bezpieczeństwo odbioru dostaw,

  • biznesu, który potrzebuje do swoich działań energii z niskoemisyjnego źródła,

  • lokalnych władz, dla których ważne są interesy wszystkich powyższych osób

  • kraju, który stopniowo musi zastępować produkcję energii w oparciu o węgiel.

    Oczywiście kluczowy jest również minimalny wpływ takiej inwestycji na środowisko. Jestem przekonany, że elektrownia wyposażona w sprawdzone i przyjazne dla środowiska rozwiązania technologiczne, która będzie wzorcowym zakładem stanowiącym punkt odniesienia dla przyszłych projektów powstających w Polsce, to powód do dumy dla lokalnej społeczności.

 

Święciechowa. O Inwestorze TergoPower

ŚWIĘCIECHOWA

 

TergoPower jest jednym z czołowych skandynawskich inwestorów sektora energetyki odnawialnej w Polsce. Zarządzający firmą Jörgen Andersson, były minister energetyki Szwecji i wieloletni prezes spółki Vattenfall AB, kieruje profesjonalnym zespołem, który zrealizował ponad 70 projektów w energetyce odnawialnej i posiada szeroką praktyczną wiedzę na temat najlepszych dostępnych rozwiązań.

Realizując inwestycje firma współpracuje z wiodącymi dostawcami technologii i wykonawcami kontraktów „pod klucz”. Dostawcą technologii dla elektrowni projektowanej w Święciechowie będzie duńska firma Burmeister & Wain Scandinavian Contractors, która zrealizowała podobne projekty, m.in. w Danii i Wielkiej Brytanii.

TergoPower jest partnerem „Green Business Norway”, organizacji branżowej norweskiego sektora energetyki odnawialnej, której celem jest tworzenie i promowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie energetyki odnawialnej i technologii środowiskowych.

TergoPower realizuje swoje inwestycje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu wspierając rozwój lokalnych społeczności. Platformą takiego wsparcia będzie fundusz, który wspierał będzie działania skierowane do różnych grup środowiskowych: dzieci, młodzieży szkolnej i osób starszych, np. organizacja opieki dla dzieci, zajęć dla osób starszych, zawodów sportowych, aranżacja zieleni w miejscach publicznych czy wsparcie medyczne.

Decyzję o przeznaczeniu środków z funduszu podejmowane będą wspólnie z przedstawicielami lokalnej społeczności.

Rolników zainteresowanych współpracą przy dostawach słomy zapraszamy do kontaktu: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

Tel.: 602 843 467

Święciechowa. Elektrownia opalana słomą – zielona energia, niska emisja

ŚWIĘCIECHOWA

Na terenie gminy Święciechowa planowane jest wybudowanie elektrowni opalanej słomą o mocy elektrycznej 50 MWe z możliwością dobudowy instalacji podgrzewu wody sieciowej dla zewnętrznych odbiorców ciepła.

Inwestycja usytuowana będzie na obszarze planowanej strefy przemysłowej w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego na trasie S5 węzła drogowego „Święciechowa” (skrzyżowanie trasy S5 z drogą powiatową w ciągu ulicy Wilkowickiej z kierunku Leszna przy tzw. rondzie „Wschodnim”). W otoczeniu inwestycji znajdują się strefy przemysłowe gminy Lipno oraz Miasta Leszno.

Inwestycja planowana jest w odpowiedniej, bezpiecznej odległości od terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę (Świeciechowa, Wilkowice, Leszno), zapewniającej brak ponadnormatywnego oddziaływania na tereny objęte zabudową mieszkaniową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO TO ZNACZY - ELEKTROWNIA OPALANA SŁOMĄ?

Elektrownia opalana słomą jest rodzajem elektrowni na biomasę, której specyfika polega na wykorzystywaniu w procesie spalania wyłącznie słomy i zrębków drzewnych o ściśle określonych parametrach wilgotności (wysuszonych).

Technologia oparta będzie o rozwiązania duńskiej firmy BWSC (Burmeister & Wain Scandinavian Contractors), która od lat realizuje podobne inwestycje w Europie i na Świecie.

Po zrealizowaniu, będzie to jedna z najnowocześniejszych biomasowych inwestycji energetycznych w Polsce.

 

Gostyń. Mediacja pomaga rozwiązać problem

GOSTYŃ / 7.08.2018

Jedną z form wsparcia i pomocy, dostępnych na terenie Powiatu Gostyńskiego jest działalność Ośrodka Mediacyjnego w Gostyniu, prowadzonego przez Stowarzyszenie “DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Mediatorzy z gostyńskiego Ośrodka Mediacyjnego prowadzą corocznie wiele mediacji sądowych (skierowanych przez sądy np. w Jarocinie, Pile, Gostyniu, Kaliszu czy Lesznie) oraz pozasądowych (prowadzonych na wniosek stron).

Życie. Adopcja po Polsku

ŻYCIE / 6.08.2018

Dwa lata - tyle średnio trwa procedura adopcyjna w Polsce. Liczba potencjalnych rodziców znacznie przewyższa liczbę dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, umożliwiającą ich adopcję. Zajmują się tym publiczne i niepubliczne ośrodki. Problemem jest brak  jednolitych, dla całego kraju, wymogów i  kryteriów  stosowanych podczas adopcji, dlatego praktyka różni się w poszczególnych ośrodkach. Ustalają one własne zasady np. w kwestii dokumentacji wymaganej od kandydatów. Brakuje także mechanizmów zapobiegających korupcji podczas procedur adopcyjnych, które w Polsce - jak wykazała kontrola NIK - nie są całkowicie przejrzyste.

Gostyń. Dlaczego nie wolno bić dzieci?

GOSTYŃ / 6.08.2018

Najprostsza i bezdyskusyjna odpowiedź to: - Bo nie wolno bić ludzi! A każde dziecko jest człowiekiem. Nikt zdroworozsądkowo myślący nie zgadza się, by bić dorosłych. Bicie dzieci, czyli tych słabszych, mniejszych, tych, którzy nie potrafią się obronić to hańba XXI wieku! Ostatnie badanie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, dotyczące stosowania przemocy wobec najmłodszych, wykazało, że 69% Polaków akceptuje klapsy jako element wychowawczy oraz że:

- aż 56% Polaków uważa, że rodzice zbyt rzadko wymierzają dzieciom kary fizyczne; 

- jedynie 15% Polaków uważa, że dzieci są zbyt często bite przez rodziców;

- przez znaczną część dorosłych respondentów (36%) bicie dzieci uznawane jest za zwykłą metodę wychowawczą, upokarzającą dziecko nie bardziej niż inne kary;

- przyzwalający stosunek do fizycznego karania dzieci mają częściej mężczyźni, ludzie starsi i słabiej wykształceni oraz mieszkańcy wsi;

- blisko połowa (47%) dorosłej części naszego społeczeństwa nie wyobraża sobie wychowania bez bicia, w pełni akceptując stwierdzenie, że "rodzicielskie lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło".

                I jest tak mimo tego, że Polska jest jednym z niewielu (28) krajów na świecie, w którym obowiązuje - od paru lat - restrykcyjne prawo dotyczące całkowitego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci – to kolejny powód, dla którego nie wolno bić dzieci. Rodzicowi nie wolno dać dziecku klapsa. W drastycznych przypadkach pobicia dziecko może być w trybie natychmiastowym odebrane rodzicom.

Źródło: PCPR Gostyń 

NIK. Transporty drzewa niszczą drogi

NIK / 5.08.2018

Konieczna jest zmiana w przepisach dot. gęstości drewna przewożonego transportem samochodowym - wskazuje NIK. Dotychczas obowiązujące wartości gęstości drewna nie chronią bowiem wystarczająco polskich dróg przed przejazdami przeciążonych transportów, które mogą stanowić realne zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa ruchu, jak i dla jakości nawierzchni. Jest to kwestia tym ważniejsza, że w ostatnich latach stan techniczny nawierzchni dróg wojewódzkich stopniowo się poprawiał – i to nawet pomimo nie zawsze wystarczających środków.

Turystyka. Podkarpadkzie liderem innowacyjności

TURYSTYKA / 4.08.2018

Podkarpackie, które już w tej chwili plasuje się w gronie krajowych liderów innowacyjności, chce przyciągać kolejnych inwestorów i tworzyć dobrze płatne miejsca pracy. Jednymi z najbardziej perspektywicznych branż są motoryzacja oraz informatyka, w tym przyszłościowy sektor gamingowy. Obok lotnictwa i jakości życia należą one do inteligentnych specjalizacji regionu. Jak podkreśla marszałek województwa, wyróżnikiem Podkarpacia na tle innych regionów Polski jest to, ile działające w regionie przedsiębiorstwa przeznaczają na innowacje i działalność badawczo-rozwojową.

Życie. Pomoc w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników

ŻYCIE / 4.08.2018

Fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wymuszanie przez pracodawcę zwrotu części wynagrodzenia pracownika, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności i oświadczeń przez pracodawców to zjawiska obserwowane na rynku pracy. Jednocześnie prawo nie pozwala Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na skuteczne kontrolowanie publicznych pieniędzy przeznaczonych na wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom. Takie są główne ustalenia NIK, dotyczące dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych przez PFRON.
 

Gostyń. Ćwierć wieku nie są sami

GOSTYŃ / 3.08.2018

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nie Sami” obchodziło dwudziestopięciolecie swojej działalności. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Gostyniu, pomaga wielu podopiecznym, wspiera również rodziny osób niepełnosprawnych. Swoim działaniem obejmuje obszar gminy Gostyń oraz Powiatu Gostyńskiego.

Jubileusz 25-lecia działalności był okazją do uroczystego spotkania, do powspominania oraz do zaprezentowania osiągnięć. Przybyli na nie zaproszeni przez stowarzyszenie jego dobroczyńcy: reprezentująca Starostę Gostyńskiego Ewa Misiaczyk; Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu Teresa Klonowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie Ryszard Janaszak, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach Gerard Misiaczyk, Beata i Piotr Cyprianowie, Magdalena Kurnatowska oraz inne osoby wspierające działalność Stowarzyszenia. Oprócz członków Stowarzyszenia i ich rodzin na wspólne świętowanie przybyli też uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu i WTZ w Piaskach oraz mieszkańcy DPS w Chwałkowie.

NIK. NIK o systemie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami

NIK / 2.08.2018

Nie stworzono spójnego i skutecznie działającego systemu gospodarowania zużytymi bateriami. Firmy zbierające je są praktycznie poza kontrolą i nadzorem inspekcji środowiska. Dlatego nie wiadomo, jaki jest rzeczywisty poziom odzyskiwania ich w Polsce. Brakuje także skutecznych kampanii zachęcających do segregowania zużytych baterii, ale też dogodnie zlokalizowanych punktów, gdzie można je oddać.
 

Pożegowo. Pokazali co potrafią

POŻEGOWO / 1.08.2018

Swoje umiejętności zaprezentowali w czasie pikniku osiedla Pożegowo karatecy z TKKF „TĘCZA” w Gostyniu. Pokaz był jedną z wielu atrakcji zaplanowanych przez organizatorów. Pokaz poprowadził sensei Mirosław Sobkowiak. Witając wszystkich, przypomniał, że – „Karate ni sente nashi” (karate nie jest sztuką agresji), podkreślając, że karate to sztuka obrony przy pomocy pustych rąk i nóg. Reprezentanci klubu karate shotokan (mistrzowie: Mieczysław Polewski – 4. Dan, Mirosław Sobkowiak – 4. Dan, Marcin Danek – 2. Dan, oraz uczniowie: Daria Pietrzyk, Amelia Ziółek, Agnieszka Leciej, Wojciech Wietrzny, Gabriela Matyla, Tobiasz Michnowski, Adam Walkowiak, Piotr Feledziak, Wojciech Kuberka, Olaf Rybakowski) pokazali elementy treningu karate: elementy kihonu, czyli wielokrotnego powtarzania bloków, uderzeń i kopnięć, elementy kumite, czyli walki sportowej, prowadzonej z pełną kontrolą uderzeń, elementy samoobrony z wykorzystaniem dźwigni i rzutów, oraz kata, czyli układów technik wykorzystywanych w walce z kilkoma przeciwnikami, po wykorzystanie bloków, przechwytów i podcięć, w tym przed atakiem nożem i innymi niebezpiecznymi narzędziami, np. mieczem. Na koniec zaprezentowano pokaz tameshi waza, czyli element treningu mistrzów polegający na łamaniu twardych przedmiotów przy pomocy np. techniki shuto, czyli uderzenia kantem dłoni czy haito uchi – uderzenie przedramieniem.

Biznes. Duże firmy ubezpieczeniowe wycofują się z rynku energetyki węglowej.

BIZNES / 31.07.2018


Trendem obserwowanym globalnie jest wycofywanie się dużych ubezpieczycieli z rynku energetyki węglowej. Sytuacja prawdopodobnie nie wystąpi w najbliższym czasie na rynku polskim, jednak nie można tego wykluczyć. Wynika to z faktu, że na naszym lokalnym rynku energetycznym dość mocno są zaangażowani ubezpieczyciele reasekuracyjni. Z drugiej strony jest to miejsce również dla nowych towarzystw, takich jak Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
https://newsrm.tv/duze-firmy-ubezpieczeniowe-wycofuja-sie-z-rynku-energetyki-weglowej-czy-to-powod-do-obaw/

Życie. Raport NIK

ŻYCIE / 30.07.2018

Gminy niewystarczająco dbają o cenne przyrodniczo obiekty, chociaż są do tego zobowiązane. Część z nich nie podejmuje żadnych działań, aby zabezpieczyć i właściwie oznakować pomniki przyrody czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Lokalnych form ochrony przyrody nie zabezpiecza w odpowiedni sposób także prawo miejscowe. Ponadto nie wiadomo gdzie dokładnie, ani ile cennych przyrodniczo obiektów znajduje się w naszym kraju. Występują bowiem istotne różnice w danych pomiędzy centralnym rejestrem, regionalnymi rejestrami i GUS.
 

Gostyń. Sukcesy młodych Gostynian w Wielkopolskiej Młodzieżowej Lidze Bilardowej

GOSTYŃ / 30.07.2018

W drugim już w tym roku turnieju Wielkopolskiej Młodzieżowej Ligii Bilardowej wystartowali wychowankowie Młodzieżowych Świetlic Środowiskowych w Gostyniu, Pogorzeli i Krobi w Pogorzeli. I odnieśli spory sukces, zdobywając srebrne i brązowe medale! W zawodach, odbywających się w krotoszyńskim Centrum Bilardowym „Bila”, wzięło udział czołowych 21 graczy z makroregionu Wielkopolski i Dolnego Śląska. Po całodniowych zmaganiach okazało się, że Sebastian Ciesielski - reprezentant świetlicy w Krobi - zajął II miejsce w kategorii chłopców.

Kontakt

Jeśli chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, napisz.

Polubili nas

Polecamy

Sunday the 20th. . Hostgator coupon - All rights reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej....

Akceptuj pliki Cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information