Dziś jest r. Imieniny obchodzą

Aktualności

Gostyń. Kurs specjalistyczny

GOSTYŃ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie prowadzą specjalistyczny kurs: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR). Jest to szkolenie adresowane do specjalistów pracujących w samorządach na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, w tym do specjalistów z III sektora. Sesje szkoleniowe rozpoczęły się we marcu i potrwają aż do końca grudnia. Kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Uczestniczą w nim specjaliści jednostkach pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, w zakładach karnych i w organizacjach pozarządowych, wspierających powiatowe i gminne systemy wspierania rodziny. Są to pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, terapeuci i mediatorzy. Szkolenia specjalistyczne przeznaczone są dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe i zaawansowane i rozwijają swoje umiejętności w stosowaniu TSR.

 

Życie. Zielona energia dostała zadyszki

ŻYCIE 

Osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. może być zagrożone. W 2016 roku wskaźnik ten nieznacznie przekroczył tylko 11 proc. i był najniższy od 2013 r. W konsekwencji Polska prawdopodobnie stanie przed koniecznością dokonania statystycznego transferu energii z OZE z państw członkowskich, które mają nadwyżkę tej energii. Koszty tego transferu mogą wynieść nawet 8 mld zł. NIK wskazuje, że na rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju negatywnie wpływały m.in.: brak konsekwentnej polityki państwa wobec odnawialnych źródeł energii, opóźnienia w wydawaniu przepisów wykonawczych oraz brak stabilnego i przyjaznego otoczenia prawnego, zapewniającego bezpieczeństwo i  przewidywalność inwestycji w OZE, w szczególności w sektorze energii elektrycznej. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zielona-energia-dostala-zadyszki.html
Najnowsze raporty z wynikami kontroli Zobacz na: https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/

Gostyń. Apel ws zimy

GOSTYŃ

Nadeszły mrozy. Zdecydowana większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy - ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie są ze skutkami mrozów. Są też osoby bezdomne. Przyczyny bezdomności są różne, np. sytuacja w domu albo konflikt z prawem, w następstwie którego, po odsiadce, nie  ma  gdzie  wrócić. Każda  osoba to inna historia. Nie jest tajemnicą, że  znaczna  część  spośród  nich ma problem  z  alkoholem. Problem jest tym poważniejszy, że bez dobrej woli samych bezdomnych wszelkie działania pomocowe, kierowane do nich, są daremne. Pamiętajmy o nich!Dlatego w imieniu realizatorów programu "ZIMA 2018/2019" na terenie powiatu gostyńskiego zwracam się z gorącym apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur, wymagających wsparcia, a przede wszystkim o informowanie o takich sytuacjach policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, Ośrodków Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gostyniu, Krobi, Pępowie, Piaskach, Pogorzeli czy Poniecu, urzędu gminy, ośrodka zdrowia czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Biznes.

BIZNES 

Kilka tysięcy gospodarstw domowych nie miało prądu po piątkowych burzach, które przeszły przez Polskę. Gwałtowne nawałnice i wichury, które miały miejsce dokładnie rok temu, w szczytowym momencie pozbawiły energii nawet kilkaset tysięcy domów. Dzięki podpisanemu przez operatorów systemów dystrybucyjnych porozumieniu usuwanie masowych awarii sieci elektroenergetycznych ma być sprawniejsze, a czas przerw w dostawach prądu może być znacznie krótszy.

Leszno miastem balonów

LESZNO / 7-09-2018

Święciechowa. Taka elektrownia to wiele korzyści dla regionu

ŚWIĘCIECHOWA

 

Wywiad z Panem Marcinem Śmiechem – dyrektorem krajowym TergoPower w Polsce

 

Planujecie Państwo wybudowanie w Święciechowej elektrowni opalanej biomasą. Proszę powiedzieć coś więcej o TergoPower.

Doprecyzujmy: mówimy o projektowanej elektrowni opalanej słomą. To bardzo ważne rozróżnienie. Paliwo, jakie może spalać nasza elektrownia to słoma, ewentualnie zrębki drewna, o określonych parametrach wysuszenia. Nie będziemy używać mokrej biomasy ani jakichkolwiek odpadów. Słyszałem, że są takie obawy wśród mieszkańców, ale jest to wykluczone, również ze względów technologicznych.

Jesteśmy firmą, która inwestuje w produkcję zielonej energii. Nasze motto brzmi „Czystą przyszłość budujemy już dziś”. Założyciele TergoPower oraz inwestorzy, którzy finansują nasze inwestycje przykładają ogromną wagę do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Co to dokładnie oznacza? Otóż planując budowę elektrowni bierzemy pod uwagę korzyści wszystkich grup z naszego otoczenia, na których ta inwestycja będzie miała wpływ:

  • mieszkańców, dla których tworzymy nowe miejsca pracy i pośrednio płacimy podatki, które można wykorzystać na rozwój gminy,

  • rolników, dla których tworzymy rynek zbytu i dajemy bezpieczeństwo odbioru dostaw,

  • biznesu, który potrzebuje do swoich działań energii z niskoemisyjnego źródła,

  • lokalnych władz, dla których ważne są interesy wszystkich powyższych osób

  • kraju, który stopniowo musi zastępować produkcję energii w oparciu o węgiel.

    Oczywiście kluczowy jest również minimalny wpływ takiej inwestycji na środowisko. Jestem przekonany, że elektrownia wyposażona w sprawdzone i przyjazne dla środowiska rozwiązania technologiczne, która będzie wzorcowym zakładem stanowiącym punkt odniesienia dla przyszłych projektów powstających w Polsce, to powód do dumy dla lokalnej społeczności.

 

Święciechowa. O Inwestorze TergoPower

ŚWIĘCIECHOWA

 

TergoPower jest jednym z czołowych skandynawskich inwestorów sektora energetyki odnawialnej w Polsce. Zarządzający firmą Jörgen Andersson, były minister energetyki Szwecji i wieloletni prezes spółki Vattenfall AB, kieruje profesjonalnym zespołem, który zrealizował ponad 70 projektów w energetyce odnawialnej i posiada szeroką praktyczną wiedzę na temat najlepszych dostępnych rozwiązań.

Realizując inwestycje firma współpracuje z wiodącymi dostawcami technologii i wykonawcami kontraktów „pod klucz”. Dostawcą technologii dla elektrowni projektowanej w Święciechowie będzie duńska firma Burmeister & Wain Scandinavian Contractors, która zrealizowała podobne projekty, m.in. w Danii i Wielkiej Brytanii.

TergoPower jest partnerem „Green Business Norway”, organizacji branżowej norweskiego sektora energetyki odnawialnej, której celem jest tworzenie i promowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie energetyki odnawialnej i technologii środowiskowych.

TergoPower realizuje swoje inwestycje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu wspierając rozwój lokalnych społeczności. Platformą takiego wsparcia będzie fundusz, który wspierał będzie działania skierowane do różnych grup środowiskowych: dzieci, młodzieży szkolnej i osób starszych, np. organizacja opieki dla dzieci, zajęć dla osób starszych, zawodów sportowych, aranżacja zieleni w miejscach publicznych czy wsparcie medyczne.

Decyzję o przeznaczeniu środków z funduszu podejmowane będą wspólnie z przedstawicielami lokalnej społeczności.

Rolników zainteresowanych współpracą przy dostawach słomy zapraszamy do kontaktu: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

Tel.: 602 843 467

Święciechowa. Elektrownia opalana słomą – zielona energia, niska emisja

ŚWIĘCIECHOWA

Na terenie gminy Święciechowa planowane jest wybudowanie elektrowni opalanej słomą o mocy elektrycznej 50 MWe z możliwością dobudowy instalacji podgrzewu wody sieciowej dla zewnętrznych odbiorców ciepła.

Inwestycja usytuowana będzie na obszarze planowanej strefy przemysłowej w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego na trasie S5 węzła drogowego „Święciechowa” (skrzyżowanie trasy S5 z drogą powiatową w ciągu ulicy Wilkowickiej z kierunku Leszna przy tzw. rondzie „Wschodnim”). W otoczeniu inwestycji znajdują się strefy przemysłowe gminy Lipno oraz Miasta Leszno.

Inwestycja planowana jest w odpowiedniej, bezpiecznej odległości od terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę (Świeciechowa, Wilkowice, Leszno), zapewniającej brak ponadnormatywnego oddziaływania na tereny objęte zabudową mieszkaniową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO TO ZNACZY - ELEKTROWNIA OPALANA SŁOMĄ?

Elektrownia opalana słomą jest rodzajem elektrowni na biomasę, której specyfika polega na wykorzystywaniu w procesie spalania wyłącznie słomy i zrębków drzewnych o ściśle określonych parametrach wilgotności (wysuszonych).

Technologia oparta będzie o rozwiązania duńskiej firmy BWSC (Burmeister & Wain Scandinavian Contractors), która od lat realizuje podobne inwestycje w Europie i na Świecie.

Po zrealizowaniu, będzie to jedna z najnowocześniejszych biomasowych inwestycji energetycznych w Polsce.

 

Gostyń. Mediacja pomaga rozwiązać problem

GOSTYŃ / 7.08.2018

Jedną z form wsparcia i pomocy, dostępnych na terenie Powiatu Gostyńskiego jest działalność Ośrodka Mediacyjnego w Gostyniu, prowadzonego przez Stowarzyszenie “DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Mediatorzy z gostyńskiego Ośrodka Mediacyjnego prowadzą corocznie wiele mediacji sądowych (skierowanych przez sądy np. w Jarocinie, Pile, Gostyniu, Kaliszu czy Lesznie) oraz pozasądowych (prowadzonych na wniosek stron).

Życie. Adopcja po Polsku

ŻYCIE / 6.08.2018

Dwa lata - tyle średnio trwa procedura adopcyjna w Polsce. Liczba potencjalnych rodziców znacznie przewyższa liczbę dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, umożliwiającą ich adopcję. Zajmują się tym publiczne i niepubliczne ośrodki. Problemem jest brak  jednolitych, dla całego kraju, wymogów i  kryteriów  stosowanych podczas adopcji, dlatego praktyka różni się w poszczególnych ośrodkach. Ustalają one własne zasady np. w kwestii dokumentacji wymaganej od kandydatów. Brakuje także mechanizmów zapobiegających korupcji podczas procedur adopcyjnych, które w Polsce - jak wykazała kontrola NIK - nie są całkowicie przejrzyste.

Gostyń. Dlaczego nie wolno bić dzieci?

GOSTYŃ / 6.08.2018

Najprostsza i bezdyskusyjna odpowiedź to: - Bo nie wolno bić ludzi! A każde dziecko jest człowiekiem. Nikt zdroworozsądkowo myślący nie zgadza się, by bić dorosłych. Bicie dzieci, czyli tych słabszych, mniejszych, tych, którzy nie potrafią się obronić to hańba XXI wieku! Ostatnie badanie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, dotyczące stosowania przemocy wobec najmłodszych, wykazało, że 69% Polaków akceptuje klapsy jako element wychowawczy oraz że:

- aż 56% Polaków uważa, że rodzice zbyt rzadko wymierzają dzieciom kary fizyczne; 

- jedynie 15% Polaków uważa, że dzieci są zbyt często bite przez rodziców;

- przez znaczną część dorosłych respondentów (36%) bicie dzieci uznawane jest za zwykłą metodę wychowawczą, upokarzającą dziecko nie bardziej niż inne kary;

- przyzwalający stosunek do fizycznego karania dzieci mają częściej mężczyźni, ludzie starsi i słabiej wykształceni oraz mieszkańcy wsi;

- blisko połowa (47%) dorosłej części naszego społeczeństwa nie wyobraża sobie wychowania bez bicia, w pełni akceptując stwierdzenie, że "rodzicielskie lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło".

                I jest tak mimo tego, że Polska jest jednym z niewielu (28) krajów na świecie, w którym obowiązuje - od paru lat - restrykcyjne prawo dotyczące całkowitego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci – to kolejny powód, dla którego nie wolno bić dzieci. Rodzicowi nie wolno dać dziecku klapsa. W drastycznych przypadkach pobicia dziecko może być w trybie natychmiastowym odebrane rodzicom.

Źródło: PCPR Gostyń 

Kontakt

Jeśli chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, napisz.

Polubili nas

Polecamy

xvy
Osieczn24
Wednesday the 8th. . Hostgator coupon - All rights reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej....

Akceptuj pliki Cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information