Dziś jest r. Imieniny obchodzą

Aktualności

Święciechowa. Elektrownia opalana słomą – zielona energia, niska emisja

ŚWIĘCIECHOWA

Na terenie gminy Święciechowa planowane jest wybudowanie elektrowni opalanej słomą o mocy elektrycznej 50 MWe z możliwością dobudowy instalacji podgrzewu wody sieciowej dla zewnętrznych odbiorców ciepła.

Inwestycja usytuowana będzie na obszarze planowanej strefy przemysłowej w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego na trasie S5 węzła drogowego „Święciechowa” (skrzyżowanie trasy S5 z drogą powiatową w ciągu ulicy Wilkowickiej z kierunku Leszna przy tzw. rondzie „Wschodnim”). W otoczeniu inwestycji znajdują się strefy przemysłowe gminy Lipno oraz Miasta Leszno.

Inwestycja planowana jest w odpowiedniej, bezpiecznej odległości od terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę (Świeciechowa, Wilkowice, Leszno), zapewniającej brak ponadnormatywnego oddziaływania na tereny objęte zabudową mieszkaniową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO TO ZNACZY - ELEKTROWNIA OPALANA SŁOMĄ?

Elektrownia opalana słomą jest rodzajem elektrowni na biomasę, której specyfika polega na wykorzystywaniu w procesie spalania wyłącznie słomy i zrębków drzewnych o ściśle określonych parametrach wilgotności (wysuszonych).

Technologia oparta będzie o rozwiązania duńskiej firmy BWSC (Burmeister & Wain Scandinavian Contractors), która od lat realizuje podobne inwestycje w Europie i na Świecie.

Po zrealizowaniu, będzie to jedna z najnowocześniejszych biomasowych inwestycji energetycznych w Polsce.

 

 

DOSTAWY SŁOMY

Podstawowym paliwem dla elektrowni jest wysuszona słoma: zbożowa, kukurydziana, rzepakowa oraz rośliny energetyczne – głównie sorgo, które dostarczane będą w postaci sprasowanych kostek. Paliwem uzupełniającym będą wyłącznie zrębki drzewne pochodzenia leśnego.

Kocioł elektrowni jest zaprojektowany i wykonany wyłącznie dla spalania wyżej wymienionych rodzajów paliw. Zakład nie będzie zasilany innymi rodzajami biomasy niż wymienione powyżej, ze względów technologicznych spalanie innych paliw będzie niemożliwe.

Transport paliwa (słomy) będzie odbywał się za pomocą dostosowanych naczep samochodowych. W czasie transportu paliwo będzie zabezpieczone plandekami lub siatkami zapobiegającymi pyleniu. Zrębki drzewne dostarczane będą samochodami samowyładowczymi, na czas transportu zabezpieczone opończami.

Dostawy będą realizowane w godzinach 6-22 od poniedziałku do soboty, z pominięciem świąt. Maksymalnie, w przypadku spiętrzenia dostaw i przy uwzględnieniu 10% zapasu, na obiekt będzie wjeżdżać do 11 pojazdów na godzinę. Całość dostaw będzie odbywała się od strony węzła z budowaną trasą S5.

Rozładunek następował będzie w magazynie zamkniętym. Po rozładunku magazyn opuszczają oczyszczone pojazdy (obowiązkowe odkurzanie przed wyjazdem z magazynu). Przyjmowanie paliwa o niskiej wilgotności (pomiary kontrolne przed przyjęciem) oraz ciągła krótkoterminowa retencja w magazynie (około 5 dni) wyklucza możliwość występowania procesów fermentacyjnych oraz pojawiania się uciążliwych gryzoni czy owadów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dzięki zastosowaniu paliwa biomasowego oraz sprawdzonych najnowocześniejszych instalacji oczyszczania spalin w trakcie eksploatacji inwestycji nie wystąpią jakiekolwiek przekroczenia emisji dopuszczalnych ilości oraz maksymalnych stężeń substancji emitowanych do powietrza określonych w przepisach unijnych i krajowych. Co warto podkreślić, ilości emitowanych substancji znajdują się znacznie poniżej dopuszczalnych norm – nie zbliżając się do maksymalnych wartości dopuszczalnych.  

Inwestycja nie będzie również powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - zarówno na etapie budowy, jak i na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Odległość od terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę wyklucza możliwość pojawiania się jakichkolwiek przekroczeń norm akustycznych na ww. terenach, również po oddaniu do eksploatacji drogi ekspresowej S5.

W procesie spalania paliwa powstają dwa rodzaje popiołów: lotne i denne. Popioły lotne po wyłapaniu przez instalacje odpylania będą magazynowane w szczelnych silosach, a następnie ładowane za pomocą szczelnych rękawów do ciężarówek-cystern i odbierane przez wyspecjalizowane, posiadające stosowne uprawnienia firmy. Mogą one być utylizowane, składowane lub wykorzystywane jako surowiec wtórny, np. przy budowie dróg. Popioły denne z procesu spalania biomasy, po przebadaniu mogą być używane jako nawóz w rolnictwie.

Magazyny paliwa działają w układzie zamkniętym. Będą wyposażone w układ wentylacji i filtracji powietrza odprowadzanego do atmosfery, co zapobiegać będzie zjawisku pylenia, unosu słomy i zrębków drzewnych, a nawet rozprzestrzeniania się zapachu słomy czy drewna wokół obiektu.

Podsumowując, realizacja inwestycji nie niesie zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi co zostało potwierdzone pozytywnymi opiniami i uzgodnieniami Raportu oddziaływania na środowisko otrzymanymi od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty Leszczyńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORZYŚCI DLA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Usytuowanie elektrowni na terenie gminy to trwałe i stabilne źródło przychodów z tytułu lokalnych podatków. W okresie 25-letniego funkcjonowania, do kasy gminy wpłynie dodatkowo ponad 50 milionów złotych, które można przeznaczyć na inwestycje rozwojowe lub podnoszące komfort życia mieszkańców.

Inwestycja przyczyni się do uzbrojenia nowotworzonej strefy przemysłowej w media (instalacja wodno-kanalizacyjna, energia elektryczna). Ułatwi to lokalnemu samorządowi pozyskiwanie kolejnych firm oraz rozmowy z potencjalnymi globalnymi inwestorami, dla których istnienie lokalnego źródła czystej energii będzie warunkiem koniecznym.

Powstanie elektrowni to także trwałe miejsca pracy nie tylko w elektrowni, ale także w transporcie, obsłudze zewnętrznych magazynów słomy i usługach rolniczych. To także dodatkowe stabilne źródło dochodu dla rolników (producentów rolnych) w regionie. Inwestor zamierza nawiązać z nimi partnerskie relacje tworząc stabilne, obustronnie korzystne warunki do rozwoju określone w długoterminowych umowach. Stworzone zostaną warunki sprzyjające aktywizacji działalności rolnej i zakładaniu upraw roślin energetycznych na glebach o niskiej jakości.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na potencjał inwestycji dla pośredniego ograniczenia niskiej emisji. Elektrownia może produkować energię elektryczną dla około 160 000 gospodarstw domowych a w przypadku realizacji członu ciepłowniczego o przykładowej mocy 30 MWt będzie posiadać możliwość zapewnienia czystego zielonego ciepła dla około połowy odbiorców komunalnych miasta Leszna, stabilnego/odpornego na wzrost cen ciepła wynikający z opłat za emisję dwutlenku węgla).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrownia produkująca zieloną energię w regionie, to również szansa na przyciągnięcie do gminy inwestorów, dla których takie źródło energii jest warunkiem koniecznym przy decyzji o lokalizacji. Coraz więcej firm wpisuje do swojej strategii rozwoju zobowiązanie o korzystaniu z zielonej energii w stopniu maksymalnym, a nawet w 100%. Przykładem może być budowana właśnie w Jaworze fabryka silników do aut Mercedes-Benz, która ma być neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla - jej zasilanie w całości będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii.

Firmy takie jak IKEA, Philips, Coca Cola, Żywiec BMW czy Mercedes oczekują takich zobowiązań również od swoich dostawców czy producentów półproduktów. Dlatego lokalizacja elektrowni opalanej słomą w strefie przemysłowej Święciechowa, będzie dla potencjalnych inwestorów mocnym argumentem, aby wśród różnych dostępnych lokalizacji, wybrać właśnie tę, zapewniającą dostęp do zielonej energii.

 

NOWE MIEJSCA PRACY:

 • do 300 miejsc pracy - zatrudnienie lokalnych podwykonawców do budowy,

 • do 35 miejsc pracy - eksploatacja i bieżąca obsługa,

 • 30-50 miejsc pracy - logistyka związana z odbiorem słomy z regionalnych magazynów,

 • 60-100 miejsc pracy - łańcuch dostaw słomy (transport i logistyka: kierowcy, mechanicy, operatorzy logistyczni, księgowi),

 • 50-80 sezonowych miejsc pracy, w ramach procesu zbioru słomy, na obszarach wiejskich w promieniu 100 km wokół Święciechowej.

STYMULOWANIE LOKALNEJ GOSPODARKI:

 • obsługa dostaw i magazynowania (np. garaże czy stacje obsługi floty transportowej),

 • wzrost sprzedaży sprzętu rolniczego i nawozów,

 • impuls dla nowych lokalnych inwestycji rolnych,

 • zwiększenie rynku lokalnych usług budowlanych - przygotowania infrastruktury do składowania słomy.

  Zebrała:U.Chudak

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kontakt

Jeśli chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, napisz.

Polubili nas

Polecamy

Sunday the 26th. . Hostgator coupon - All rights reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej....

Akceptuj pliki Cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information