Dziś jest r. Imieniny obchodzą

Aktualności

HZZ Osowa Sień ogłasza przetarg

OSOWA SIEŃ 

O G Ł O S Z E N I E

I. HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH OSOWA SIEŃ Sp. z o.o. Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa, na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 poz. 2052), ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r poz.585), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259), ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych zabudowanych położonych na terenie gminy Szlichtyngowa woj. lubuskie.

II. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki HZZ Osowa Sień w Przyczynie Górnej nr 1 na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27, poz. 177)

III. Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości rolne zabudowane:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Jędrzychowice, gm. Szlichtyngowa, woj. lubuskie, na działce nr 89/66 i 89/67 o łącznej pow. 1,3973 ha, wpisana w KW nr ZG1W/00016003/8 w Sądzie Rejonowym we Wschowie.

Nieruchomość odpowiada zespołowi dworsko-parkowemu w jej skład wchodzi budynek oficyny użytkowany jako hotel, park z drzewostanem rodzimym, zbiorniki wody oraz wyspa i jest wpisana do rejestru zabytków.

Wizyta Minister Rafalskiej w Lesznie

A-rafalskaLESZNO

W dniu 10 lipca 2017r. z wizytą do Leszna przybyła Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Pobyt w Lesznie Pani Minister rozpoczęła od wizyty w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy Al. Krasińskiego, gdzie od 03 lipca, można skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego. Pani MinisteA-rafalskr sprawdzała jak funkcjonuje ta usługa i ile osób do tej pory z niej skorzystało.

Kolejnym punktem wizyty była konferencja prasowa, której tematem przewodnim była polityka prorodzinna na terenie Miasta Leszna. Pan Prezydent Łukasz Borowiak przedstawił główne zA-rafalskaałożenia polityki, idee i cele do których dążymy. Pan Wiceprezydent Piotr Jóźwiak wprowadził słuchaczy w szczegóły, podał dane statystyczne, wspomniał o rekordowo niskiej w Lesznie stopie bezrobocia (na poziomie 4,3 %). Obecny na konferencji Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak przypomniał, że dla obecnego rządu rodzina jest priorytetem, a podejmowane działania są ich wyrazem. Pani Minister Elżbieta Rafalska swoje wystąpienie rozpoczęła od słów uznania dla polityki prorodzinnej władz samorządowych Leszna, które są kompatybilne z działaniami rządu. Podkreśliła, że inwestycje w infrastrukturę społeczną są fundamentem do wszelkich innych inwestycji, gdyż całe społeczeństwo opiera się na rodzinie. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg po wysłuchaniu wypowiedzi przedmówców zachęcała włodarzy miasta do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego – Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie.

Andrzej Grzyb o Brexicie

BREXIT - ROZMOWA Z ANDRZEJEM GRZYBEM 

A-GrzybMO Pan europoseł Andrzej Grzyb, członek Ko-misji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Eu-ropejskim, wie wszystko lub prawie wszystko, a w każdym razie dużo, o pewnym europejskim przedsięwzieciu zwanym Brexit – czyli procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Właśnie za nami pierwsze spotkanie w tej sprawie w Brukseli. I jakie wrażenie?

AG Pozytywne. Obie strony wykazały się dojrzałością polityczną i zaniechały eksponowania uczuć zemsty, schowały uczucia niezadowole-nia, były rzeczowe. Zresztą, to nie jest dla mnie zaskoczeniem. Zawsze uważałem, że rokowania będą niełatwe, ale fair.

MO Czyżby Brexitu miało nie być?

AG No niestety, takiego wniosku nie da się wyciągnąć, ale ważne jest, że obie strony okazały powsiągliwość, a także gotowość do pojednania.

MO To rzeczywiście sporo, zważywszy dotychczasowe sygnały z Londynu, że Brexit bądzie twardy, nieustępliwy – itd. I że może nawet nie dojdzie do zawarcia porozumienia.

 

A-epp

AG Takie głosy były, i były one niepokojące. Nie dlatego, że Unia boi się utracić tak ważnego członka w takim właśnie, nieprzejednanym stylu, tylko dlatego, że życie na Brexixie się nie kończy, będzie się toczyło dalej – i że obie stro-ny tak czy owak są na siebie dalej skazane. Te groźby zresztą bardziej szkodzą Wielkiej Brytanii niż Unii, ponieważ my sobie poradzimy, a Wielka Brytania zostanie sama. Projekcje jakichś no-wych konstelacji światowych, Londynu – nie-wiadomo z kim, są iluzją. Chodzi o to, aby na Brexicie nie stracić, bo zyskać – nikt nie może.

MO Okazauje się, że linia Unii znalazła czułe ucho w Londynie, scenariusz rozstania bądzie pisany według naszych oczekiwań.

AG Tak, plan rozmów odpowiada naszym wyobra-żeniom o rozwodzie. Najważniejszym celem jest zapewnienie milionom obywateli Unii w Wielkiej Brytanii, i również tysiącom Brytyjczyków w Unii, poczucia prawnego bezpieczeństwa. Chodzi na przykład o gwarancję pobytu czy przywilejów, które uzyskali. Ich interesy są najważniejsze. I na to się Londyn zgodził. Dla mnie, posła do PE wybranego w Wielkopolsce, kluczowa jest sytuacja blisko miliona Polaków, którzy zasilili swą pracą gospodarkę Wielkiej Brytanii. Polskich przedsiębiorstw handlujących z Wielką Brytanią lub świadczących usługi na rzecz Brytyjczyków. W trudnych czasach kryzysu gospodarczego, ale i dziś, Ci ludzie odpowiadają za istotną część Brytyjskiego PKB, za konkurencyjność Brytyjskiej Gospodarki. Swą uczciwą, ciężką pracą, tak moralnie jak i formalnie, zdobyli określone prawa nabyte. Problemy z poszanowaniem wszystkich należnych obywa-telom krajów członkowskich UE praw na wyspach były już wcześniej poruszane - interpelowałem i zabierałem głos w debacie plenarnej PE w obro-nie Polaków w Wielkiej Brytanii. Nie możemy zaak-ceptować żadnej umowy wyjścia ani przyjąć zasad przyszłych relacji, które nie szanowałyby tych praw.

Zespół Pałacowy w Zbarzewie

PRZETARG NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI 
 
Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (zespołu pałacowo – parkowo - folwarcznego), położonej w Zbarzewie,

A- palac1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:
Przeznaczone do zbycia działki zapisane są w księdze wieczystej nr PO1L/00030117/2

2. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości:
Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:
1)działka nr 236 o powierzchni 1,3500 ha,
2)działka nr 238 o powierzchni 0,1200 ha,
3)działka nr 244/1 o powierzchni 1,3200 ha,
4)działka nr 244/5 o powierzchni 1,7265 ha

Kontakt

Jeśli chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, napisz.

Polubili nas

Polecamy

Monday the 24th. . Hostgator coupon - All rights reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej....

Akceptuj pliki Cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information